Selecteer een pagina

Iedere ouder wil na de geboorte liefst zo lang mogelijk zelf thuis voor zijn kindje zorgen. Voor de meeste ouders valt het dan ook zwaar de zorg na enkele weken of maanden te moeten overlaten aan iemand anders tijdens de werkuren. Begin reeds tijdig met het nadenken over de opvangmogelijkheden die er voorhanden zijn en kies deze eruit waar jij je het beste bij voelt en waar je je kindje met een gerust hart aan toevertrouwd. Kinderdagverblijf Breda biedt zowel jou als je kindje vele voordelen waar we hierna verder op ingaan. Kiezen voor een kinderdagverblijf

In een kinderdagverblijf kan je je kindje toevertrouwen aan professionele kinderverzorgsters die de zorg tijdens de werkuren voor je overnemen. Veelal worden de kindjes in leeftijdsgroepen onderverdeeld om zo optimaal aandacht te kunnen schenken aan hun ontwikkeling. Zo zullen er activiteiten en speelmomenten aangepast aan de leeftijd voorzien worden, kan er makkelijk rekening gehouden worden met slaap- en eetmomenten en wordt er specifiek op leeftijdsgebonden vaardigheden gewerkt.


Kinderen op een kinderdagverblijf

Waarop letten bij de keuze van je kinderdagverblijf

In grote lijnen lijken de meeste kinderdagverblijven sterk op elkaar. Toch zijn er zaken waar jij rekening moet mee houden bij je keuze. Kies je een kinderdagverblijf dicht bij je woonplaats of liever dicht bij je werk? Heb je een kinderdagverblijf nodig die ruime werkuren kent? Hoe zit het met het kostenplaatje van het betreffende kinderdagverblijf? Vele hebben wachtlijsten waardoor je er goed aan doet reeds tijdens je zwangerschap op zoek te gaan en een plaatsje te reserveren.
Niet ieder kinderdagverblijf hanteert dezelfde prijzen en veel hangt ook af van hetgeen moet voorzien worden van je kindje. Denk bij dat laatste aan één of meerdere maaltijden, afwijkende opvanguren enzovoort. Laat vooraf goed berekenen wat de uiteindelijke kostprijs zal zijn zodat je na de eerste maand niet voor verrassingen komt te staan als de rekening in de bus valt. 
Kijk zeker ook na of het kinderdagverblijf dat je op het oog hebt, beschikt over een vergunning. Dit geeft jou de garantie dat aan alle wettelijke vereisten werd voldaan en dat het verblijf voor je kindje er in de meest veilige en hygiënische omstandigheden verloopt. Periodiek worden hier ook controles uitgevoerd om na te gaan of aan de eisen die gesteld werden nog steeds voldaan wordt. Kiezen voor een vergund kinderdagverblijf geeft jou een gerust gevoel tijdens je werkdag. 

Voordelen van het kiezen voor een kinderdagverblijf
Je kindje wordt steeds omringd door professioneel opgeleide kinderverzorgsters die zowel op pedagogisch als verzorgend vlak opgeleid werden en die ook de nodige EHBO kennis hebben. Medewerkers worden steeds grondig gescreend alvorens aangenomen te worden. 
Door de pedagogische kennis van de medewerkers zal de nodige aandacht besteed worden aan de ontwikkeling en opvoeding van je kindje. Hij of zij zal hier immers veel tijd doorbrengen en zal hier veel leren en vele vaardigheden ontwikkelen. 
Door een verblijf in een kinderdagverblijf leert je kindje ook reeds op zeer jonge leeftijd samenleven met anderen. Waarden en normen als delen, rekening houden met elkaar, respect hebben voor elkaar en dergelijke meer worden op deze manier reeds van de prille kindertijd aangeleerd en aangemoedigd.

Bron: kidsplein.nl